logo-geo-map

0899684898

Обади се сега

“ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ’’

Геодезическа фирма ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ

Геодезическа фирма “ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ’’ е открита през 2008г., като естествен процес от развитието на специалистите, които я основават.
Началото на дейността е положено от инж. Димитрийка Златанова.
От самото начало фирмата покрива най-търсените услуги в сферата си.
Екипа формирал доброто име на фирмата е високо квалифициран и амбициран да доказва възможностите си ежедневно във всяка една задача, пред която се изправи. Дългите години усилен труд са ни възнаградили с безценен опит, които е така необходим в професията геодезист.
Извършваме дейности по кадастрална карта и регистри, изготвяме проекти по част геодезия, даваме линия и ниво за нови строежи и др.
Разполагаме с модерна високоточна техника и лицензиран софтуер за обработка на геодезически измервания.


Фирмата притежава лиценз от Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК).
Инженерите в нея са с пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
Всички изложени факти дават основание да бъдем смятани за надежден партньор, като от своя страна ние гарантираме ефективност, качество и висок професионализъм. Нашите клиенти ни предпочитат, защото имаме възможността да задоволим, както най-високите им изисквания, така и да спазим най-строгите условия поставени от тях. Търсени партньори сме, защото нашето оборудване ни дава възможност да бъдем гъвкави в кратки срокове. Печелим доверие със стабилна финансова политика и конкурентни цени.

Измерване ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ