ОБОРУДВАНЕ:
       Когато поемаме поръчки и ангажименти към нашите клиенти ние им гарантираме точност и прецизност, която постигаме със съвременното геодезическо оборудване и програмните продукти с които разполагаме.
       Ефективните решения, които предлагаме на всеки наш клиент са съобразени с неговата индивидуална поръчка.

       

 

 
НАЧАЛО        УСЛУГИ        ВЪПРОСИ        КОНТАКТИ        ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ         
 
НАЧАЛО        УСЛУГИ        ВЪПРОСИ        КОНТАКТИ        ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ         
 
АДРЕС: 
4400 Пазарджик,
бул. Христо Ботев №132,  
карта    

ТЕЛ:  034 422 455

GSM:  0898 76 75 06


ЕКИП И СТРУКТУРА:
       Екипът ни се състои от млади и амбициозни хора притежаващи висока квалификация, знания и опит в областта на геодезията и информационните технологии.
       Отговорността и професионализма са качествата с помощта на които създаваме коректни и трайни партньорски отношения.
УСЛУГИ:
       "ГЕОМАП-Инженеринг" ЕООД извършва геодезически услуги свързани с архитектурата, строителството, кадастъра, регулацията и маркшайдерството.
       Ние работим прецизно, качествено и стриктно спазваме поставените срокове.
“ГЕОМАП-Инженеринг” ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България.
Собственик на фирмата е инж. Димитрийка Златанова.
Copyright © 2011 GEOMAP Engineering ltd