logo-geo-map

0899684898

Обади се сега

ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗМЕРВАНЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗМЕРВАНЕ
Предишна
Следваща

Геодезическа фирма “ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ’’

Геодезическа фирма ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ

Геодезическа фирма “ГЕОМАП-ИНЖЕНЕРИНГ’’ е открита през 2008г., като естествен процес от развитието на специалистите, които я основават.
Началото на дейността е положено от инж. Димитрийка Златанова.
От самото начало фирмата покрива най-търсените услуги в сферата си …

Основа за проектиране

Предпроектните проучвания са началния етап на инвестиционния процес. В резултат от тези проучвания се решава доколко е целесъобразно реализирането на обекта и при положителен резултат се набелязват основните варианти на проектното решение. Обемът и видът на геодезическите работи зависят от същността на проучвания обект. Има обаче и общи дейности, които …

 

Основа за проектиране
строителна линия и ниво

Определяне на строителна линия и ниво

Процедурата има за цел създаването на документи-протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. С тях се удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена от лицензирания геодезист строителна линия и ниво за строеж …